Gass 2020-11-16T17:09:59+01:00

Gass

Gass var ventet som den store avløseren etter olje. Det har den ikke blitt, men gass er utrolig anvendelig og kan by på unike muligheter. Vårt satsingsområde de siste årene har vært oppvarming av bygninger med stor takhøyde med gassfyrt strålevarme. Vår påstand er at det ikke finnes noen mer energieffektiv måte å varme bygninger som skipsverft, verksteder, idrettshaller, godshus og kirker enn med gassfyrt strålevarme. Vi har også levert mange anlegg med kjeler og varmluftsaggregater.

Terrasse varmer

Vi har hatt flere oppdrag hvor vi har satt opp terrasse varmer.

Gasspeiser

Mange har installert gasspeis i de senere år. Som en stemningsskapende tillegsvarme er dette en suveren løsning.

Gasskjeler

Vi har installert flere vegghengte kondenserende kjeler, samt gassbrennere.

Varmluft

Gassfyrte varmluftsaggregater er et godt alternativ til større elektriske vifteovner eller oljebaserte aggregater.

Strålevarme

Gassfyrt strålevarme har vært vårt hovedsatsingsområdede siste årene. Gassfyrt strålevarme er ideelt i bygninger med takhøyde fra ca 4 meter og oppover. Strålevarme gir varme der det trengs når det trengs. Enkelt forklart omdanner strålepanelene gassens energi til infrarøde bølger. Disse infrarøde bølgene går gjennom luft helt til de treffer noe, det være seg mennesker, maskiner, interiør eller gulvet. Sola varmer oss på samme måte, de infrarøde bølgene går gjennom verdensrommet og varmer oss når sola skinner. Fordelen med dette er at varmen kommer helt ned der den skal, og havner ikke oppunder taket som ved varmluftsoppvarming. Dette kombinert med at man har en høy innfyrt effekt som muliggjør en rask oppvarming fra nattsenking gir en suveren enøk.

Bestill gratis befaring