Oljefyring

Oljefyring har tradisjonelt vært oppvarmingsmetoden for større eneboliger og næringsbygg. En oljefyr gir nok varme selv når det er på det kaldeste. Olje er dessverre en begrenset resurs, derfor er det nå stort fokus på alternativer. Et alternativ er bio-olje.
Brennere
For å sikre en økonomisk drift er det viktig at en oljebrenner med jevne mellomrom gjennomgår en service. Vi er EO-godkjente fyringsteknikere.
Oljetank
En ståltank som er eldre enn 30 år skal kontrolleres. Det betyr som oftest utskifting. Å kontrollere en oljetank er i de fleste tilfeller ikke er lønnsomt da det er relativt tidkrevende å kontrollere en oljetank. Den må først avdekkes, gamle rør må demonteres, tanken må tømmes og avgasses, før man kan gå ned i den for kanskje bare å konstatere at den må byttes. Hvis tanken er i orden kan den uansett bare ligge i 5 år før den på ny må kontrolleres. Det vanligste er derfor å bytte den gamle ståltanken med en ny som garantert kan ligge i 30 år+. Vi er sertifisert for installasjon av både nedgravde og innendørs oljetanker.
Mange har sluttet å fyre med parafin eller olje. Det er et økende fokus på tanker som ikke lenger er i bruk. Har du en gammel ståltank fylt med parafin eller olje burde du sikre at en lekkasje ikke skjer. Vi sanerer gamle tanker.
Kjele
Har du en fyrkjele er det viktig at den blir vedlikeholdt. Vi utfører alt av vedlikehold på en fyrkjele som rep av shuntventil, utskifting av ekspasjonskar, feiing, mm.

Bestill gratis befaring